This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+33 361384720
Đặt Ngay
  • IMG_3709
  • IMG_3489
  • IMG_3713
  • IMG_3716
  • IMG_1870
  • IMG_0584
  • IMG_0577
  • IMG_0020

sản phẩm của chúng tôi takeaway

Chúng tôi đề nghị một số takeaways chuẩn bị cẩn thận bởi đầu bếp của chúng tôi.
Tất cả các món ăn đi kèm với các món ăn bao gồm trong giá.


Foie gras nhà tươi Chào mừng bạn đến chúng tôi 250 gram (3 người) 20,00 €

Foie gras nhà tươi Chào mừng bạn đến chúng tôi 500 gram (6 người) 40,00 €

chi phí foie gras Chào mừng nhà Chúng tôi kgr 1 (12 người) 80,00 €


Để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bạn, xin vui lòng đặt hàng của bạn ít nhất hai ngày trước.
Thông tin 03 61 38 47 20
Close